Zadania dofinansowane z budżetu Państwa

Obrazek nagłówkowy

Informacja o projekcie System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego dofinansowanym z budżetu państwa:

  1. Wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 1 006 080 zł.
  2. Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  3. Nazwa zadania: System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego.
  4. Całkowita wartość zadania i wartość dofinansowania z budżetu państwa: całkowita wartość zadania: 6 400 000 zł, w tym z budżetu państwa: 1 006 080 zł.
  5. Opis zadania: Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego w pięciu kategoriach. Poprzez upowszechnienie certyfikacji i podmiotów wyróżnionych w systemie zmianie mają ulec postawy konsumenckie w zakresie zakupów produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej, których jakość potwierdza posiadanie certyfikatu.