Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Program współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2026 został przyjety.

Program współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024–2026 został przyjęty Zarządzeniem nr 34 z dnia 18 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024–2026.

Program zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.