Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Krajowy Plan Odbudowy

Wyniki naboru wniosków w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025.

W związku z rozstrzygnięciem pierwszego naboru wniosków w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025 przedstawiamy listę wniosków do dofinansowania wraz z punktacją, proponowaną kwotą wsparcia i krótkim opisem przedsięwzięcia każdego z Wnioskodawców.

Równocześnie przypominamy, że podmioty, które nie otrzymały dofinansowania, będą miały szansę, jeszcze w tym roku, na uzyskanie wsparcia w 2. naborze wniosków.

Podmioty, których wnioski otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane drogą mailową, na adresy wskazane we wnioskach, o dalszych krokach zmierzających do zawarcia umów o dofinansowanie.