Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Konsultacje społeczne Programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2026.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2026. Projekt dokumentu opublikowano też w Biuletynie Informacji Publicznej MRiPS. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu Współpracy. Wszelkie opinie i uwagi można zgłaszać w terminie do 2 listopada br. poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go w wiadomości e-mail na adres: anna.moskwa@mrips.gov.pl