Aktualności
Obrazek nagłówkowy
przedsiebiorstwo-spoleczne-logo-300px

Errata nr 2 do Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

Zmiany wprowadzone Erratą nr 2 wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023. w zakresie braku konieczności składania podpisów na niektórych załącznikach do umowy stanowiących jej integralną część.