Aktualności
Obrazek nagłówkowy
Znak graficzny PS.png

Errata nr 1 do Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

Informujemy, że w związku z koniecznością doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków przyjęto erratę nr 1 do Regulaminu. Errata wprowadza zapis uznający za czytelny podpis złożony w formie pieczęci imiennej wraz z podpisem własnoręcznym.