Aktualności
Obrazek nagłówkowy
KPO logo 300px

Errata do regulaminu

Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

 

Zmiany wprowadzone erratą wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w zakresie formy podpisu składanego na dokumentach związanych z zawarciem umowy oraz zapewnienia spójności z orzecznictwem sądów i praktyką.