Wydarzenie
Obrazek nagłówkowy

Spotkanie z Przedsiębiorstwami społecznymi „Warto być PS!”

11.00 – 11.10 Otwarcie spotkania i informacja statystyczna nt. przedsiębiorstw społecznych – Filip Kołodziejski, naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej, MRiPS.
11.10 – 11.25 Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach edycji 2023 Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023–2025. – Karolina Staszewska, Wydział Wdrażania Programów i Analiz w Departamecie Ekonomii Społecznej, MRiPS.
11.25 – 11.45 Propozycje zmian w Programie „Przedsiębiorstwo społeczne+” na lata 2023-2025. Edycja 2024 – Jakub Szewczyk, Wydział Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej, MRiPS.
11.45 – 12.00 Ew. inne tematy zaproponowane przez PS.

Proszę o zgłaszanie udziału w spotkaniu do 19 października br. (godz. 12.00) poprzez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/GNZyncgLLEGMUogU9

Proszę o zwrócenie uwagi na ostatnie pytanie w formularzu, dot. propozycji ew. tematów, które Państwa zdaniem powinny zostać poruszone w trakcie spotkania.

Link do spotkania zostanie wysłany bezpośrednio przed spotkaniem, do wszystkich osób, które zgłoszą chęć udziału.