Pełnomocnicy Wojewodów ds. ekonomii społecznej

Obrazek nagłówkowy

Pełnomocnicy Wojewodów ds. ekonomii społecznej zostali powołani we wszystkich 16 województwach:

Lista Pełnomocników Wojewodów ds. ekonomii społecznej:

1. Justyna Jabłońska, Z-ca Dyrektora Wydziału Rynku Pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. ekonomii społecznej

2. Agata Pawłowska, Kierownik oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. ekonomii społecznej

3. Aneta Tomczyk, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego ds. ekonomii społecznej

4. Małgorzata Guła, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. ekonomii społecznej

5. Prof. Uł, dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk, Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. ekonomii społecznej

6. Marcin Bęben, Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. ekonomii społecznej

7. Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. ekonomii społecznej

8. Marta Piątek, Kierownik Oddziału Pracy, Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. ekonomii społecznej

9. Hanna Zawadka, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. ekonomii społecznej

10. Joanna Stańda, Starszy Inspektor Wojewódzki w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. ekonomii społecznej

11. Paweł Wegner, Kierownik Oddziału w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. ekonomii społecznej

12. Tomasz Woś, Kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. ekonomii społecznej

13. Ewelina Elias, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. ekonomii społecznej

14. Mateusz Czarnowski, ekspert w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. ekonomii społecznej

15. Grzegorz Rak, Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. ekonomii społecznej

16. Ireneusz Szweda, Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. ekonomii społecznej.