Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

zapytanie ofertowe dot. stworzenia internetowego narzędzia bazodanowego prezentującego wynikowe dane statystyczne dotyczące sektora ekonomii społecznej.

Umieściliśmy w Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe dot. stworzenia internetowego narzędzia bazodanowego prezentującego wynikowe dane statystyczne dotyczące sektora ekonomii społecznej. 

 

Oferty można składać do 14 kwietnia br.

>>>ZAPYTANIE OFERTOWE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI<<<

Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:22:18 przez: Weronika Tomaszewska

Szacowanie wartości zamówienia

 

Zapraszamy do przedstawienia ofert cenowych w ramach oszacowania wartości zamówienia na stworzenie internetowego narzędzia bazodanowego prezentującego wynikowe dane statystyczne dotyczące sektora ekonomii społecznej.


Szczegółowe informacje

Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:22:18 przez: Weronika Tomaszewska

Szacowanie wartości zamówienia

 

Zapraszamy do przedstawienia ofert cenowych w ramach oszacowania wartości zamówienia na stworzenie internetowego narzędzia bazodanowego prezentującego wynikowe dane statystyczne dotyczące sektora ekonomii społecznej.


ZAPYTANIE

Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:22:18 przez: Weronika Tomaszewska

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko ds. wdrażania i monitorowania standardów akredytacji w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin przesłania dokumentów aplikacyjnych - 16 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

 


Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:22:18 przez: Weronika Tomaszewska

W związku z realizacją projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu nadzoru i monitorowania nad akredytowanymi OWES Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ogłasza zapytanie ofertowe obejmujące: opracowanie i aktualizację narzędzi audytu wykorzystywanych w procesie akredytacji OWES, w tym metodologii monitoringu i audytu. Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:22:18 przez: Weronika Tomaszewska

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. procesu akredytacji w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin nadsyłania dokumentów: 12 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do MRPiPS).

 Adres, na który należy przesyłać dokumenty:

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

 Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 ul. Nowogrodzka 1/3/5

 00-513 Warszawa

 z dopiskiem: Nabór 6 -akredytacja

Prosimy także o przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej (wyłącznie CV) na adres: beata.kur@mrpips.gov.pl , w tytule maila wpisując: „Nabór 6 -akredytacja”.


OGŁOSZENIE

 


Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:22:18 przez: Weronika Tomaszewska

Polecamy