DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

09.04.2021

Zapytanie ofertowe upowszechnianie informacji o konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w mediach społecznościowych

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w celu wyłonienia podmiotu, którego zadaniem będzie upowszechnianie informacji o konkursie ?Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021? w mediach społecznościowych. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego działanie 2.9 Rozwój ekonomii społec

01.04.2021

Wyniki konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu, realizowanego w ramach resortowego programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022", który wspiera podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, by mogły podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

29.03.2021

Rekomendacje dotyczących działalności placówek pobytu dziennego, w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego, w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego.


Działania


Kontakt

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 16 20

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl


Polecamy