• Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2022-04-19 11:55:08 przez: Weronika Tomaszewska

Standardy OWES

28.06.2022

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą standardu A.3.1. Powyższa zmiana podyktowana jest wnioskiem pokontrolnym sformułowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli po kontroli OWES i dotyczy określenia w Standardach OWES dodatkowych warunków dla doskonalenia kompetencji kadry kluczowej OWES

Założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025

14.06.2022

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, której wyniki pomogą w przygotowaniu programu.

Laureaci i certyfikowani 2022

06.06.2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

29.04.2022

Zachęcamy do zapoznania się z nr 6/2022 Biuletynu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Zapytanie ofertowe dot. wykonania i dostawy nagród (statuetki, certyfikaty, promesy) dla wyróżnionych podmiotów w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

21.04.2022

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania i dostawy nagród (statuetki, certyfikaty, promesy) dla wyróżnionych podmiotów w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

Nabór do pracy w projekcie

19.04.2022

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. audytu w projekcie Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 - ogłoszenie konkursu

15.04.2022

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej! Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Nabór wniosków został wydłużony do 4 maja br.

Aktualizacja składu KKRES III kadencji

14.02.2022

W dniu 12 lutego 2022 r. zaktualizowano skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Nowym członkiem KKRES został przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Polecamy