Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Znaki Jakości Ekonomii Społecznej

Tytuł projektu:

System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego

Lider:

- Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Partnerzy:

- Bank Gospodarstwa Krajowego

- Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw.

Celem projektu jest wdrażanie i upowszechnianie znaków jakości i innych programów promujących odpowiedzialne zachowania konsumentów oraz zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości społecznej i wskazywanie korzyści wynikających z zakupów w tym sektorze, zmierzających do poprawy jakości usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz stworzenia ogólnopolskiego znaku jakości dla JST na podstawie kryteriów wypracowanych przez władze publiczne i reprezentację sektora.

 

Planowane efekty:

  • Wyróżnienie podmiotów łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. 

  • Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. 

Wartość projektu: 4 612 710 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 887 591,99 PLN.Data utworzenia: 2018-08-29 15:14:57 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2023-03-01 11:23:45 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy