Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Znak graficzny przedsiębiorstwa społecznego

Znak graficzny identyfikujący przedsiebiorstwo społeczne został wybrany w drodze głosownia internetowego, które skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych.

Najwięcej głosów oddano na grafikę 1.

Wyniki głosowania ogłoszono podczas VI Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

  • Znakiem graficznym mogą posługiwać się wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, które uzyskają status na podstawie ustawy o ekonomii społecznej.
  • Znak graficzny będzie identyfikował przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.
  • Celem jest upowszechnienie przedsiębiorczości społecznej jako rzetelnego partnera o wyraźnych celach społecznych, co wpłynie pozytywnie zarówno na relacje z samorządem jak i biznesem.
  • Posługiwanie się znakiem nie jest obligatoryjne, jednak serdecznie do tego zachęcamy

Wersje znaku graficznego do pobrania:

ZNAK GRAFICZNY PS.ai

ZNAK GRAFICZNY PS.pdf                                                   

ZNAK GRAFICZNY PS.png

ZNAK GRAFICZNY PS.svg

Data utworzenia: 2022-09-06 14:08:02 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-09-06 14:09:45 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy