Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 - ogłoszenie konkursu

 

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie wniosków w  Konkursie
o przyznanie certyfikatu
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie informujemy, iż termin na składanie w generatorze wypełnionych formularzy zgłoszeniowych został wydłużony do środy, 3 kwietnia (do godz. 23:59:59).

Jednocześnie przypominamy, że wnioski należy składać pod adresem: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Data utworzenia: 2019-03-08 15:02:26 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2019-06-21 09:09:32 przez: Filip Kołodziejski

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

zaprasza

 

podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, 
a także jednostki samorządu terytorialnego

 

do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019

 

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W tym roku, po raz pierwszy, zostaną wybrane samorządy, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 organizowany jest w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, współrealizowanego przez partnerów projektu:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

 

  1. 1.       Kategorie konkursowe

W ramach drugiej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

a)      Kategoria I. Debiut roku,

b)      Kategoria II. Najlepszy pracodawca,

c)       Kategoria III. Sukces rynkowy,

d)      Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS,

e)      Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PS

PS

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Osobowość prawna, rejestracja w roku 2018

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Gmina lub powiat

 

f)       Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2019 przewidziano możliwość ubiegania się o następujące wsparcie udzielane przez partnerów projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”:

a)      za zajęcie 1 -3 miejsca – w postaci pakietu wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

b)      za przyznanie certyfikatu znaku jakości – w postaci pakietu wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł ubiegać się o pomoc w formie doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe. Wniosek w przedmiocie udzielenia wsparcia rozpatruje Bank Gospodarsrwa Krajowego, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu i ostatecznym kształcie wsparcia.

g)      Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego razem z ewentualnymi załącznikami  za pomocą generatora  wniosków, dostępnym na stronie:

 

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

 

Nabór wniosków trwa do 29  marca 2019 r.

h)      Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu Pani Katarzyny Pawłowskiej (0-22) 522 91 04  (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: katarzyna.pawlowska@bgk.pl

 

i)        Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w programie III Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2019 r.

 

 

 

Data utworzenia: 2019-03-08 15:02:26 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2019-06-21 09:09:32 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy