Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

 W skład Zespółu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli wchodzą:

  • Teresa Tiszbierek - przewodnicząca,
  • Witold Zakrzewski,
  • Wojciech Jachimowicz.

 

Data posiedzenia

Informacja o posiedzeniu:

11 lutego
2016 r.

Podjęto zagadnienie przyjęcia i realizowania programów współpracy poszczególnych resortów z NGO. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

14 kwietnia 2016 r.

Podjęto prace nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. W spotkaniu wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5 października 2016 r.

Tematem  posiedzenia było omówienie uwag do projektu zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i wypracowanie w związku z tym stanowiska Rady.

21 listopada 2016 r.

Omawianymi tematami było wyjaśnienie uwag prawników dotyczących uchwały przygotowanej przez Zespół dotyczącej KRS oraz dyskusja na tematy zgłoszone przez jednego z członków Rady dotyczących terminów związanych z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania o nieodpłatnej pomocy prawnej w kontekście projektu budżetu na rok następny.
 8 maja 2017 r. W trakcie spotkania zajmowano się kwestią nieodpłatnej pomocy prawnej. Ustalono, że wystosowane zostanie mejlowe zapytanie do podmiotów zajmujących się nieodpłatna pomocą prawną, a także do Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich, z prośbą o określenie problemów z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej, a także o wskazanie konkretnych propozycji zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Poruszono także kwestię obowiązku uzgodnienia statutu z Ministrem Obrony Narodowej przez nowe stowarzyszenia prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa
19 czerwca
2017 r.
Tematem spotkania była ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustalono, że Rada podejmie uchwałę w której zarekomenduje Ministerstwu Sprawiedliwości podjęcie pilnych prac nad zmianami w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W uchwale zawarty zostanie zapis, że Rada wyraża chęć uczestniczenia w pracach nad zmianami w ustawie, jak również przedstawione zostaną propozycje zmian w ustawie. 

 

Data utworzenia: 2016-09-30 14:48:27 przez: Anna Donabidowicz

Tagi:

Polecamy