Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zespół doraźny ds. monitoringu realizacji ustawowych praw do prowadzenia kampanii społecznych w mediach publicznych PR i TVP przez opp

W skład doraźnego Zespołu ds. monitoringu realizacji ustawowych praw do prowadzenia kampanii społecznych w mediach publicznych Polskim Radiu i Telewizji Polskiej przez organizacje pożytku publicznego wchodzą:

  • Marek Borowski

  • Bogusław Janusz Cebulski

  • Wojciech Jachimowicz

  • Małgorzata Pieńkosz-Sapiecha

  • Witold Zakrzewski - przewodniczący Zespołu

  • Maciej Zarębski

 

Data posiedzenia

Informacja o posiedzeniu                                                                            
6.07.2017 Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się w dniu 6 lipca 2016 r. W trakcie spotkania wybrano przewodniczącego Zespołu, a także ustaloo zasady współpracy z członkami Komisji TVP i Zespołu PR. W spotkaniu udzia wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Komisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. i Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu.
25.01.2017 W trakcie spotkania omawiano propozycję przygotowania ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej sektora obywatelskiego. Kampania powinna miec ogólnopolski charakter i powinna być regularnie widoczna w mediach. Ustalono, że wypracowana koncepcja kampanii musi zostać skonsultowana z organziacjami pozarządowymi oraz TVP oraz PR. 
15.02.2017 Zespół kontynuował parec nad przygotowaniem ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej sektora obywatelskiego. Wyznaczono także nowego zastępcę dla członkini Komisji ds. kampanii społecznych w TVP. Zespół zajął się również rekomendacjami INSPRO dotyczącymi zmian w pracach Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. i Zespołu opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu. Ustalono, że rekomendacje powinny zostać poparte przez Radę i przekazane mediom.
1.03.2017 Zespół w dalszym ciagu pracował nad przygotowaniem ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej sektora obywatelskiego. Przedstawiono listę tematów, które mogłyby być wykorzystane w programach publicystycznych, a także informację nt. roli NGO pod kątem spotu reklamowego, co warto byłoby w spocie wyodrębnić. W trakcie kolejnego spotkania wypracowane zostaną ostateczne rekomendacje dla Rady.
29.03.2017 Zespół zajął sie opracowaniem rekomendacji dla Rady ws. przygotowania ogólnopolskiej kampanii społecznej nt. sektora obywatelskiego. Celem kampanii powinno być wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych. Kampania społeczna dot. sektora obywatelskiego powinna pokazać kondycję sektora po 27 latach jego funkcjonowania. Ostatecznie ustalono rekomendacje, które zostaną przedstawione Radzie w trakcie posiedzenia plenarnego RDPP w dniu 19 kwietnia 2017 r.
9.05.2017

Tematem spotkania był projekt rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wsprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Ustalono, że powstanie uchwała Rady ws. uwag do projektu. Przewodniczący Zespołu przekazał także informację nt. uchwały Rady ws. kampanii społecznej dotyczącej organizacji pozarządowych.

19.10.2017 Tematem spotkania było przygotowanie rekomendacji dla Rady Działalności Pożytku Publicznego  w sprawie powołania Zastęcy dla Pani Doroty Setniewskiej w Komisji do Spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. W trakcie dyskusji przewodniczący Zespołu zaproponował rekomendować Radzie przyjęcie 4 uchwał w sprawach: zmiany zastępcy członka Komisji do Spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. i rekomendować  Panią Natalię Klorek na zastępcę Pani Doroty Setniewskiej, cofnieciu rekomendacji na członka Komisji do Spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. Panu Karolowi Gzylowi oraz jego zastępczyni Pani Agacie Salwińskiej, przyjęcie rezygnacji członka Komisji do Spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. Pani Moniki Hausman – Pniewskiej i jej zastepczyni Pani Zdzisławy Łukaszewskiej, sposobu wyłonienia osób rekomendowanych na członka Komisji do Spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. w trybie ogłoszenia naboru, a w przypadku braku zainteresowania na ogłoszony nabór rekoendowanie członków Rady
Data utworzenia: 2017-04-04 13:00:39 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy