Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji systemu weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych w ramach konkursu Młodzież solidarna w działaniu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ofert na opracowanie koncepcji systemu weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych w ramach konkursu „Młodzież solidarna w działaniu”, którą wykorzystają projektodawcy w trakcie realizacji projektów. Koncepcja będzie stanowiła załącznik do regulaminu konkursu na wyłonienie projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu”, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy przesyłać do dnia 29 marca 2018 r., w wersji elektronicznej na adres mailowy: monika.stolarzewicz@mrpips.gov.pl

Szczegóły:

https://efs.mrpips.gov.pl/wiadomosci/opracowanie-koncepcji-systemu-weryfikacji-i-walidacji-kompetencji-spolecznych-w-ramach-programu-mlodziez-solidarna-w-dzialaniu2

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098585


Data utworzenia: 2018-03-23 12:33:10 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-05-08 09:26:36 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy