Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zapytanie ofertowe - Generator Ofert i Sprawozdań, który pozwoli na kompleksową obsługę programu Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022 drogą elektroniczną.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wytworzeniu, wdrożeniu oraz rozwoju Generatora Ofert i Sprawozdań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale XII Zapytania Ofertowego. Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę nieprzekraczającą w PLN równowartości 30 000 euro netto. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia 21 czerwca 2021 r. 

>>>Pełna treść zapytania ofertowego<<<

>>>Załącznik nr 1_Formularz ofertowy<<<   

>>>Załącznik nr 2_Wymagania techniczne i proceduralne dla systemu<<<

>>>Plik graficzny z części XII.5 Zapytania ofertowego: Uproszczony model procesu aplikowania i obsługi dotacji w ramach programu<<<

Data utworzenia: 2021-05-20 10:32:39 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2021-05-20 10:59:36 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy