Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zapytanie ofertowe dot. wykonania i dostawy nagród (statuetki, certyfikaty, promesy) dla wyróżnionych podmiotów w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Zapytanie ofertowe dot. wykonania i dostawy nagród (statuetki, certyfikaty, promesy) dla wyróżnionych podmiotów w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

W dniu 21 kwietnia zostało opublikowane zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę nagród dla podmiotów wyróżnionych w w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Oferty można składać do 4 maja 2022 r.  za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

LINK - ZAPYTANIE OFERTOWE

Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania satysfakcji klientów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej


W dniu 25 stycznia zostało opublikowane zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania satysfakcji klientów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Badanie realizowane będzie w ramach projektu pn. Zintegrowany System Zapewnienia Wysokiej Jakości Usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 .

Oferty można składać do 18 lutego 2022 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Zapraszamy do składania ofert.


Linka do ogłoszenia

 

Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy pn. „Spółdzielczość uczniowska i inne formy przedsiębiorczości społecznej dzieci i młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej“

 

W dniu 29 lipca zostało opublikowane zapytanie ofertowe na ekspertyzę dotyczącą spółdzielni uczniowskich pn. „Spółdzielczość uczniowska i inne formy przedsiębiorczości społecznej dzieci i młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej“.
Oferty można składać do 17 sierpnia 2021 r. droga mailową na adres wskazany w zapytaniu.

 

Link do zapytania ofertowego


Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, planuje wydanie Atlasu „Ogólnopolski Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”. W związku z tym zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym składu, łamania, druku i dostawy 500 sztuk przedmiotowego Atlasu. Wszystkie informację dotyczące niniejszej oferty znajdują się w załączniku.
Na zgłoszenia czekamy do dnia 7 maja 2021 r. Oferty wpływające po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

Zapytanie ofertowe upowszechnianie informacji o konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” w mediach społecznościowych

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w celu wyłonienia podmiotu, którego zadaniem będzie upowszechnianie informacji o konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” w mediach społecznościowych. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw.

 

Ważne!
uprzejmie informujemy, iż zapytanie ofertowe opublikowane 9 kwietnia 2021 roku zawiera błędną informację co do sposobu składania ofert (pkt. VII, ppkt. 1). W związku z powyższym załączamy poprawione zapytanie z informacje o prawidłowym sposobie złożenia oferty.

Dodatkowo w pkt. III zapytania zamieszczono informację o łącznej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferty należy przesyłać do dnia 15 kwietnia 2021 r., w wersji elektronicznej na adres: lukasz.niedzwiedzki@mrips.gov.pl.

Dodatkowych informacji udziela Pan Łukasz Niedźwiedzki: tel. 22 461 16 71.

Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

Umieściliśmy w Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe dot. stworzenia internetowego narzędzia bazodanowego prezentującego wynikowe dane statystyczne dotyczące sektora ekonomii społecznej. 

 

Oferty można składać do 14 kwietnia br.

>>>ZAPYTANIE OFERTOWE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI<<<

Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

Szacowanie wartości zamówienia

 

Zapraszamy do przedstawienia ofert cenowych w ramach oszacowania wartości zamówienia na stworzenie internetowego narzędzia bazodanowego prezentującego wynikowe dane statystyczne dotyczące sektora ekonomii społecznej.


Szczegółowe informacje

Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

Szacowanie wartości zamówienia

 

Zapraszamy do przedstawienia ofert cenowych w ramach oszacowania wartości zamówienia na stworzenie internetowego narzędzia bazodanowego prezentującego wynikowe dane statystyczne dotyczące sektora ekonomii społecznej.


ZAPYTANIE

Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko ds. wdrażania i monitorowania standardów akredytacji w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin przesłania dokumentów aplikacyjnych - 16 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

 


Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

W związku z realizacją projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu nadzoru i monitorowania nad akredytowanymi OWES Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ogłasza zapytanie ofertowe obejmujące: opracowanie i aktualizację narzędzi audytu wykorzystywanych w procesie akredytacji OWES, w tym metodologii monitoringu i audytu. Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. procesu akredytacji w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin nadsyłania dokumentów: 12 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do MRPiPS).

 Adres, na który należy przesyłać dokumenty:

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

 Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 ul. Nowogrodzka 1/3/5

 00-513 Warszawa

 z dopiskiem: Nabór 6 -akredytacja

Prosimy także o przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej (wyłącznie CV) na adres: beata.kur@mrpips.gov.pl , w tytule maila wpisując: „Nabór 6 -akredytacja”.


OGŁOSZENIE

 


Data utworzenia: 2017-03-24 11:16:14 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-04-21 09:03:11 przez: Weronika Tomaszewska

Polecamy