Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z pozarządową stroną RDPP.

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zapraszają organizacje sektora obywatelskiego na otwarte spotkanie, w trakcie którego poruszone zostaną następujące kwestie:

  1. Wizja, rola i zadania RDPP w przyszłej kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wyłaniania członków Rady - kontynuacja dyskusji ze spotkania, które odbyło się w dniu 24 marca br.
  2. Wyłanianie kandydatów organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych do komitetów monitorujących ze szczególnym uwzględnieniem stanu dyskusji po spotkaniu Zespołu ds. dialogu i współpracy RDPP z przedstawicielami Grupy 12 postulatów i z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 23 maja br.
  3. Informacja o stanie prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Sprawy różne.


Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 czerwca 2014 r. w godzinach 12.30 - 15.00
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im. A. Bączkowskiego.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu na adres mailowy: anna.moskwa@mpips.gov.pl w terminie do dnia 26 maja br. W przypadku, gdyby ilość zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

Tomasz Bilicki, Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

Paweł Dębek, Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Ks. Robert Sitarek, Polska Rada Ekumeniczna

Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego

Ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej

Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Łukasz Waszak, Sieć SPLOT

Jan Jakub Wygnański, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

Data utworzenia: 2014-05-13 12:58:00 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2014-06-02 09:12:34 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy