Zaproszenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r.

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej
serdecznie zapraszają organizacje sektora obywatelskiego na otwarte
spotkanie poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac Rady Działalności
Pożytku Publicznego IV kadencji w okresie lipiec 2012 r. - grudzień 2013
r. i przedyskutowaniu przyszłych kierunków prac Rady.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia 2013 r. w godzinach
12.30 - 15.00 w sali konferencyjnej Centrum Partnerstwa Społecznego
"Dialog", ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.

Podczas spotkania chcielibyśmy zaprezentować dotychczasowy dorobek Rady
Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji, przede wszystkim jednak
porozmawiać o możliwościach skutecznego rozwiązywania problemów III
sektora, w tym związanych z finansowaniem pracy organizacji
pozarządowych, świadczeniem przez nie usług społecznych a także roli
organizacji w umacnianiu demokracji na wszystkich poziomach życia
publicznego. Chcielibyśmy również zainaugurować dyskusję o kompozycji i
sposobie powoływania RDPP V kadencji w roku 2015.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu na adres mailowy:
Anna.Moskwa@mpips.gov.pl w terminie do dnia 6 grudnia br. W
przypadku, gdyby ilość zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o
udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
Tomasz Bilicki, Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"
Paweł Dębek, Dolnośląska Rada ds. Młodzieży
Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Ks. Robert Sitarek, Polska Rada Ekumeniczna
Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego
Ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej
Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Łukasz Waszak, Sieć SPLOT
Jan Jakub Wygnański, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
STOCZNIA

Data utworzenia: 2013-11-26 09:57:04 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2013-12-23 15:44:28 przez: Anna Moskwa