Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej Funduszy Europejskich w Katowicach, 28 września 2018 r.

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Katowice

28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się trzynaste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje ogólne

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

Termin i miejsce spotkania

  • 28 września 2018 roku
  • Śląski Urząd Wojewódzki - Katowice, ul. Jagiellońska 25

 Agenda spotkania

10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 - 12.20

Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

12.20 - 13.20

Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój

13.20 - 13.40

Przerwa kawowa / konsultacje w zakresie naborów wniosków

13.40 - 14.40

Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego

14.40 - 15.20

Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

15.20 - 16.00

Obiad / konsultacje w zakresie naborów wniosków

Rejestracja

Zarejestruj się na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich" w dniu 28.09.2018 r.:
https://efs.mrpips.gov.pl/katowice

Informacje dodatkowe

e-mail: promocja@efs.mrpips.gov.pl

>>>ZAPROSZENIE<<<

Data utworzenia: 2018-09-18 11:24:03 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2018-10-02 13:29:05 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy