Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zaproszenie na spotkanie, którego przedmiotem będzie omówienie priorytetowych działań i celów, które powinny zostać uwzględnione w Programie współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo,

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie, którego przedmiotem będzie omówienie priorytetowych działań i celów, które powinny zostać uwzględnione w Programie współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020.

Proponowane działania priorytetowe:
1. wsparcie rodziny;
2. wsparcie osób niepełnosprawnych;
3. wsparcie osób starszych;
4. działania skierowane do młodzieży;
5. walka z ubóstwem;
6. wsparcie rozwoju ekonomii społecznej;
7. częstsze stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 r. o godz. 11.30, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w sali A.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy przesłać na adres mailowy: program.wspolpracy@mrpips.gov.pl w terminie do dnia 25 lipca 2017 r. (wtorek) do godz. 12.00. W przypadku braku możliwości udziału w spotkaniu zachęcamy do przesyłania propozycji na podany wcześniej adres mailowy.

Data utworzenia: 2013-07-30 15:03:13 ; data modyfikacji: 2017-08-24 14:24:01 przez: Jakub Schimanek

Program współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020

W związku z rozpoczęciem prac nad Programem współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych tą tematyką o zgłaszanie do dnia 18 czerwca 2017 r. konkretnych  propozycji zapisów, jakie uwzględnić należy w ww. dokumencie.

Propozycje  prosimy przesyłać na adres program.wspolpracy@mrpips.gov.pl (w tytule proszę wpisać „propozycje do nowego programu”).


Data utworzenia: 2013-07-30 15:03:13 ; data modyfikacji: 2017-08-24 14:24:01 przez: Jakub Schimanek

Tagi:

Polecamy