Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zaproszenie na robocze spotkanie dotyczące opracowania Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej serdecznie zaprasza na robocze spotkanie dotyczące opracowania Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 – 2023.

Celem spotkania będzie przede wszystkim dyskusja na temat celów oraz zadań priorytetowych MRPiPS, jakie miałyby zostać wskazane w niniejszym Programie. Dodatkowo chcielibyśmy poznać Państwa oczekiwania odnośnie współpracy pomiędzy Ministerstwem i NGO oraz możliwości ujęcia wskazanych działań w opracowywanym dokumencie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w formie wideokonferencji. Link umożliwiający nawiązanie połączenia zostanie Państwu przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej w dn. 18 września br. - tuż przed spotkaniem. Wideokonferencja zostanie przeprowadzona za pomocą platformy Microsoft Teams, która nie wymaga wcześniejszej instalacji oprogramowania.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu  należy potwierdzić do dnia 16 września 2020 r. (środa) na adres: marta.chydrasinska@mrpips.gov.pl. Mail powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę reprezentowanej organizacji oraz adres mailowy, na który ma zostać przesłany link do spotkania.

W załączniku znajdą Państwo więcej informacji o opracowywanym dokumencie oraz aktualnie obowiązujący Program współpracy na lata 2018 – 2020.

>>>INFORMACJA O PW_ZAŁOŻENIA<<<                >>>PROGRAM WSPÓŁPRACY_2018-2020<<<

Data utworzenia: 2020-09-10 11:38:27 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-09-10 11:39:44 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy