Zaproszenie na panel obywatelski (debatę publiczną) poświęcony konsultacjom projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w panelu obywatelskim (debacie publicznej), poświęconemu konsultacjom projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017, który przygotowywany jest w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uprzejmie informuję, iż w trakcie panelu podsumowane zostaną dotychczasowe konsultacje społeczne projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi, jak również każdy z uczestników/czek będzie mógł zgłosić uwagi do dokumentu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przu ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im. A. Bączkowskiego (I piętro).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych o przesyłanie zgłoszeń na spotkanie do dnia 26 czerwca br. do Anny Moskwy-Wysokińskiej (anna.moskwa@mpips.gov.pl)

Zachęcamy Panie/Panów do wzięcia udziału w panelu obywatelskim.

Pliki do pobrania:

Projekt Programu współpracy

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6


Data utworzenia: 2014-06-06 09:03:00 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2014-11-13 09:36:10 przez: Anna Moskwa