Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zaproszenie na ostatnią z cyklu czterech debat dot. regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Zapraszamy Państwa na ostatnią z cyklu czterech debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Odbędzie się ona 7 lipca br. o godz. 10.00, w formie wideokonferencji. Tematem przewodnim debaty będzie Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.

Debaty odbywają się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Debaty to kolejny etap prac nad regulacją prawną w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Powinny one z jednej strony zapewnić odpowiednią przestrzeń do dialogu i ogólnej refleksji na temat ekonomii społecznej i jej roli w polityce społecznej, a z drugiej pomóc sformułować konkretne propozycje rozwiązań prawnych, które będą wykorzystane do prac nad ustawą.

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres skrzynki poczty elektronicznej debaty.des@mrpips.gov.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji, adres e-mail i telefon kontaktowy.

Tematy poprzednich debat, które odbyły się w ramach cyklu:

9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej,

16 czerwca Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym,

23 czerwca Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?,

Programy poszczególnych debat:

Program - 9 czerwca

Program - 16 czerwca

Program - 23 czerwca

Program - 7 lipca

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Data utworzenia: 2020-06-01 09:04:44 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-08-27 08:39:09 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy