Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium "Od wykluczenia do aktywizacji - konkurs MRPiPS"

21 stycznia (wtorek), godz. 13.00 - 14.45

odbędzie się webinaroim „Od wykluczenia do aktywizacji - konkurs MRPiPS”

organizowane w ramach projektu

„Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”

Zapraszamy pracowników regionalnych ośrodków polityki społecznej, członków regionalnych komitetów i inne zainteresowane instytucje na webinarium dotyczące konkursu Od wykluczenia do aktywizacji ogłaszanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 21 stycznia br. w godz. 13.00-14.45 będzie okazja by poznać założenia zmienionego programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo skierowanego do podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz organizacji pozarządowych. Przeprowadzony zostanie także warsztat dotyczący prawidłowego składania oferty w konkursie.

Podczas webinarium zostaną omówione:

  • założenia zmienionego programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo skierowanego do podmiotów zatrudnienia socjalnego i organizacji pozarządowych,
  • zasady konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji” ogłaszanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz ze sposobem prawidłowego wypełniania oferty w konkursie.

Webinarium poprowadzi Katarzyna Bączkowska z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium jest skierowane przede wszystkim do przedstawicieli: Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Proszę o przekazanie informacji o webinarium do instytucji i osób, które mogą być nim zainteresowane.

Zachęcamy do zarejestrowania się (jest to niezbędne, by uzyskać link do udziału w webinarium): https://ozrss.clickmeeting.pl/od-wykluczenia-do-aktywizacji-konkurs-mrpips/register?_ga=2.51006633.1683567976.1579010792-1999020814.1578495725

https://tiny.pl/t8pkv

Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji na webinarium. W mailu będzie link do webinarium – to w ten link musicie Państwo wejść 21 stycznia br., by uczestniczyć w wydarzeniu.

Osoby, które się zarejestrują otrzymają dwukrotne przypomnienie o webinarium (w tym na 30 minut przed wydarzeniem). W przypomnieniach tych będzie także link do samego wydarzenia (przejście do pokoju webinarium).

Program webinarium:

12:50 – 13:00        Przygotowanie, próba sprzętowa

13:00 – 13:10        Tytułem wstępu: zasady webinarium, przedstawienie ekspertki

13:10 – 14:30        Omówienie założeń zmienionego programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo oraz zasad konkursu i prawidłowego przygotowania oferty

14:30 – 14:45        Sesja pytań i odpowiedzi

14:45                   Podsumowanie i zakończenie webinarium

UWAGA! Webinarium będzie rejestrowane, umożliwimy Państwu zapoznanie się z nagraniem (publikujemy je na kanale OZRSS na youtube.pl oraz na sires.ekonomiaspoleczna.pl).

 W przypadku pytań proszę o kontakt: a.deja@ozrss.pl

Webinarium organizowane jest w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”.

Data utworzenia: 2020-01-15 09:57:58 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-02-11 13:11:56 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy