Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach (w tym w warsztacie konsultacyjnym) projektu rozporządzenia ws. Rady Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie konsultacyjnym, który odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w sali A, w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie prosimy przesyłać nie później niż do dnia 13 kwietnia br. na adres aneta.stachowicz@mpips.gov.pl (liczba miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń).

Dodatkowo chcielibyśmy, podczas warsztatu, poznać Państwa opinie i rekomendacje na temat sposobów zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w RDPP. Przedmiotem dyskusji byłyby następujące propozycje:

Propozycja nr 1

Zapewnienie reprezentacji organizacji pozarządowych w RDPP ze względu na liczbę organizacji działających w danym obszarze.

Na podstawie badania Podstawowe dane o wybranych organizacjach pozarządowych w 2012 r. najwięcej organizacji pozarządowych zajmuje się sportem, turystyką, rekreacją i hobby (24,6 tys. podmiotów), następnie organizacje zajmujące się ratownictwem (15,2 tys. podmiotów), kulturą i sztuką (9,2 tys. podmiotów), edukacją i wychowaniem, badaniami naukowymi (7,2 tys. podmiotów),pomocą społeczna i humanitarną (6,1tys. podmiotów) oraz ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w poszczególnych obszarach powinni wchodzić w skład RDPP.

Propozycja nr 2

Zapewnienie reprezentacji w RDPP przedstawicieli związków i porozumień organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w skład RDPP mogą wchodzić przedstawiciele związków i porozumień organizacji pozarządowych. Z uwagi na uniwersalny charakter organizacji zrzeszających inne organizacje powinny być one obligatoryjnie reprezentowane w RDPP.

Propozycja nr 3

Możliwość bezpośredniego wyboru części przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w RDPP przez same organizacje.

Propozycja nr 4

Zapewnienie reprezentacji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w RDPP ze względu na formy  prawne (stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, społeczne podmioty wyznaniowe).

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu dokumentu, jak również rekomendacji i nowych propozycji na temat sposobu zapewnienia reprezentatywności w RDPP na adres aneta.stachowicz@mpips.gov.pl do dnia 13 kwietnia br. Zgłoszone uwagi i propozycje będą przedmiotem dyskusji podczas warsztatu konsultacyjnego.

 >>>projekt rozporządzenia<<<

Data utworzenia: 2015-03-27 15:23:32 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-04-21 09:16:20 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy