Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały RDPP ws. założeń do zmian ustawy o pomocy społecznej

Zespół ad hoc Rady Działalności Pożytku Publicznego ds. założeń do zmian ustawy o pomocy społecznej przygotował projekt uchwały odnoszący się do zmian w założeniach do ustawy o pomocy społecznej, które chce przedłozyć Radzie do przyjęcia jako stanowisko całej Rady.

W związku z powyższym w imieniu członków Zespołu zwracamy się do wszystkich z Państwa zainteresowanych niniejszą tematyką o zgłaszanie uwag do projektu uchwały, lub jego akceptację.

Uwagi, wnioski, lub akceptację prosimy przesyłać do dnia 25 listopada br. na adres: anna.moskwa@mpips.gov.pl

>>>PISMO PRZEWODNIE<<<

>>>PROJEKT UCHWAŁY<<<

Data utworzenia: 2013-11-14 11:23:52 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2013-12-23 15:43:54 przez: Anna Moskwa