Zaproszenie do współpracy przy opracowania programu aktywności społecznej młodzieży

Minister Pracy i Polityki Społecznej na mocy Zarządzenia powołał w MPiPS zespół do spraw aktywności społecznej młodzieży. Zadaniem zespołu będzie opracowanie programu dotacyjnego nakierowanego na wyzwalanie potencjałów ludzi młodych.

Punktem wyjścia jest przygotowany przez doraźny Zespół do spraw polityki na rzecz młodzieży Rady Działalności Pożytku Publicznego dokument zawierający propozycje rozwiązań w zakresie wsparcia inicjatyw młodzieżowych. Treść tego roboczego opracowania stanowi załącznik do informacji.

Do dalszych prac nad dokumentem zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, ekspertów, a w szczególności grupę docelową programu czyli młodzież. Współpraca może przyjmować zarówno formę obecności na spotkaniach Zespołu – w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych – jak i konsultacji oraz uwag przesyłanych drogą elektroniczną.

Najbliższe spotkanie Zespołu do spraw aktywności społecznej odbędzie się w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 9.00. O miejscu powiadomimy zainteresowane osoby w późniejszym terminie. Zgłoszenia, wraz z wyborem preferowanej formy współpracy, oraz uwagi i komentarze do dokumentu prosimy przesyłać na adres e-mail: joanna.pochylska@mpips.gov.pl do dnia 16 marca 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że nie mamy możliwości zwrotu kosztów dojazdu na spotkania.

 

>>>Krajowy Program na rzecz Młodzieży<<<

Data utworzenia: 2014-03-07 10:21:59 przez: Anna Moskwa