Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne z przedstawicielami samorządów

Instytut Spraw Publicznych zaprasza przedstawicieli samorządów: szczebla gminnego, powiatowego oraz regionalnego, a także Związków Gmin, Miast i Województw, jak również Lokalnych Grup Działań na konsultacje społeczne – w projekcie na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Konsultacje odbywają się w ramach projektu systemowego PO KL „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konsultacje są jednym z elementów projektu, którego rezultatem jest opracowanie modelu systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

Cele konsultacji:

  • Przedstawienie wariantów modelu systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego  i zebranie opinii na jego temat.
  • Rezultatem realizacji projektu będą: kompleksowy system poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce oraz założenia polityki państwa dotyczącej rozwoju poradnictwa. Zostaną one wypracowane m.in. na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu. Raporty z badań oraz inne informacje o projekcie można znaleźć na niniejszej stronie

Adresaci konsultacji:

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli samorządów:

  • szczebla gminnego: pracowników samorządowych i ekspertów samorządów gminnych, a także przedstawicieli związków samorządów gminnych, związków Gmina, Miast, Unii a także Lokalnych Grup Działań
  • szczebla powiatowego: zarządy powiatów oraz ich przedstawicieli: pracowników samorządowych i ekspertów, a także przedstawicieli związków powiatów i stowarzyszeń.
  • szczebla regionalnego (wojewódzkiego): członków zarządów województw oraz ich przedstawicieli: pracowników samorządowych i ekspertów samorządów wojewódzkich,  a także przedstawicieli Związku Województw RP  oraz dyrektorów regionalnych ośrodków polityki społecznej.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, przyjmować będziemy po jednej osobie z jednej organizacji/instytucji.

Terminy i miejsca konsultacji:
15 kwietnia godz. 11.30 do 14.30 konsultacje na szczeblu regionalnym.
17 kwietnia godz. 11.30 do 14.30 konsultacje na szczeblu gminnym.
18 kwietnia godz. 11.30 do 14.30 konsultacje na szczeblu powiatowym.

  • Wszystkie konsultacje odbędą się w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie, przy ulicy Szpitalnej 5, lokal 22,  wejście na klatkę na końcu podwórza, naprzeciwko bramy głównej.  Siedziba Instytutu znajduje się w Centrum, w odległości ok. 10 minut spacerem od Dworca Centralnego PKP, na tyłach Domów Towarowych Centrum.

Korzyści dla uczestników/czek:

  • Możliwość wypowiedzenia się w kwestiach, które ich bezpośrednio dotyczą. Głos każdego z uczestników jest ważny i istotny. Szczególnie w sytuacji, gdy raport z uwagami uczestniczek i uczestników, będzie miał wpływ na ostateczny kształt modelu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego  Polsce.
  • Wiedza na temat rozwiązań, które są proponowane na poziomie polityki państwa w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Jak się zgłosić?
Prosimy zgłaszać się mailem najpóźniej na pięć dni przed rozpoczęciem spotkania. konsultacyjnego z zaznaczeniem dnia, na adres konsultacje@isp.org.pl Decyduje kolejność zgłoszeń.

Data utworzenia: 2015-05-05 13:03:19

Tagi:

Polecamy