Zapraszamy do zapoznania się z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo z satysfakcją prezentujemy Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, który został przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia br.

Program został wypracowany przez Grupę ds. Strategicznych działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W KPRES określono kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej.

Dzięki szerokim konsultacjom dokumentu oraz udziałowi w jego tworzeniu przedstawicieli różnych środowisk i sektorów KPRES w sposób kompleksowy określa i definiuje działania państwa oraz interesariuszy, służące rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce, mające na celu wzrost jej znaczenia w tworzeniu i realizacji polityk publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

>> Pobierz plik KPRES <<

Data utworzenia: 2014-10-23 10:05:51 ; data modyfikacji: 2014-10-23 10:22:57