Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dot. tego jak organizacje pozarządowe, pracujące z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji pozainstytucjonalnej przygotowują wolontariuszy do wykonywania pracy.

Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie.

Niniejsza ankieta służy jednemu celowi. Jest nim zebranie danych o tym, jak organizacje pozarządowe, pracujące z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji pozainstytucjonalnej przygotowują wolontariuszy do wykonywania pracy.

W ankiecie nie można udzielić odpowiedzi złych lub dobrych – jedynie odpowiedzi dokładne lub mniej dokładne. Zwracamy się do wypełniających tę ankietę przedstawicieli organizacji wolontariackich o dołożenie starań, by udzielne odpowiedzi były możliwie dokładne, precyzyjne. Ułatwi to zarówno analizę wyników, jak i wyciąganie w niej wniosków.

Wyniki tej ankiety będą opracowywane wyłącznie zbiorowo. To znaczy, że nie będzie możliwości analizy pojedynczej organizacji ani tym bardziej porównywania jej z innymi organizacjami. Takie dane nie zostaną też nikomu udostępnione. Analizowany i prezentowany Państwu będzie obraz całościowy dotyczący zagadnienia szkolenia wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą w Polsce. Na jego podstawie będzie można podjąć dalsze działania.

Badanie prowadzone jest przez Zespół ds. polityki na rzecz młodzieży Rady Działalności Pożytku Publicznego.

>>>ANKIETA<<<

Data utworzenia: 2015-03-06 14:30:11 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2016-07-18 09:21:15 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy