Zapraszamy do udziału w szkoleniu trenerskim "T4T"

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych zaprasza przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem prawnym lub obywatelskim oraz przedstawicieli/ki klinik prawa do udziału w szkoleniu trenerskim tzw. „T4T”.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa (plik do pobrania). Na każde szkolenie możemy przyjąć max. 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Cele szkolenia:
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia szkoleń z zakresu organizacji punktów/miejsc poradnictwa prawnego lub obywatelskiego w oparciu o model wypracowany podczas realizacji Projektu.

Adresaci szkolenia: 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem prawnym lub obywatelskim oraz przedstawicieli/ki klinik prawa.

Korzyści dla uczestników/czek szkolenia:

 • Możliwość zapoznania się z proponowanym w ramach Projektu modelem bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do dalszego szkolenia osób zakładających/prowadzących miejsca  zajmujące się poradnictwem prawnym
  i obywatelskim, potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.
 • Wiedza na temat rozwiązań, które są proponowane na poziomie polityki państwa
  w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Terminy i miejsca szkolenia:

 • 5-7 VII – Warszawa, siedziba Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
  – ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa

lub

 • 12-14 VII – Warszawa, siedziba Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
  – ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa

Zobacz szczegółowy program szkolenia.

Piątek 5 VII lub 12 VII

 • do 14.00 – przyjazd uczestników szkolenia i zakwaterowanie w hotelu
 • 14.00 – 15.00 – obiad
 • 15.00 – 18.00 – szkolenie cz. I
 • 18.00 – 19.00 – kolacja

Sobota 6 VII lub 13 VII

 • 8.00 – 9.00 śniadanie w hotelu
 • 9.00 – 11.00 – szkolenie cz. II
 • 11.00 – 11.15 – przerwa kawowa
 • 11.15 – 13.15 – szkolenie cz. III
 • 13.15 – 14.30 – obiad
 • 14.30 – 16.30 – szkolenie cz. IV
 • 16.30 – 16.45 – przerwa kawowa
 • 16.45 – 18.45 – szkolenie cz. V
 • 18.45 – 20.00 – kolacja

Niedziela 

 • 8.00 – 9.00 śniadanie w hotelu
 • 9.00 – 11.00 – szkolenie cz. VI
 • 11.00 – 11.15 – przerwa kawowa
 • 11.15 – 13.15 – szkolenie cz.VII
 • 13.15 – 14.30 – obiad
 • 14.30 - Wyjazd uczestników szkolenia

Jak się zgłosić?
Wypełniony formularz zgłoszeniowy, deklarację oraz oświadczenie (plik do pobrania) należy wysłać w wersji elektronicznej w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. na adres e-mail:  rekrutacja@fupp.org.pl. Dokumenty zostaną podpisane przez uczestników/czki w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela Asystent projektu – dr Aleksandra Iwanowska (tel.: 530 287 305, e-mail:  rekrutacja@fupp.org.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa (zobacz na mapie)
Miejsce zakwaterowania: Hotel Gromada – „Dom Chłopa”, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa (zobacz na mapie)
Zobacz na mapie jak dojść od miejsca szkolenia do miejsca zakwaterowania

Ile to kosztuje?
Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie, nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdu.

Zapraszamy serdecznie
Zespół Projektu

Data utworzenia: 2015-05-05 13:40:24