Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zaktualizowany wykaz OPP

Zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015. W myśl art. 27a ust. 5 ww. ustawy w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu. 

Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r. xlsx

Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r. ods

Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r. pdf

Data utworzenia: 2015-01-14 08:44:21 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2015-02-13 13:17:02 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy