Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich

Proponujemy zapoznanie się z wybranymi zagranicznymi systemami nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. W analizie wzięto pod uwagę następujące elementy: struktura organizacyjna, beneficjenci systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego, przyjęte kryteria ich dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady finansowania systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Opracowanie pokazuje różne rozwiązania przyjęte w zakresie ustawodawstw krajowych oraz umożliwia przyjrzenie się doświadczeniom i dobrym praktykom zagranicznym. Opracowanie zawiera także opis wizyty studyjnej, jaką odbyli przedstawiciele INPRIS (Łukasz Bojarski i dr Jan Winczorek).

Data utworzenia: 2015-04-30 12:21:05