ZBPO zakończył prowadzenie serii 10-ciu szkoleń dla Doradców i Doradczyń – przedstawicieli organizacji pozarządowych, świadczących usługi poradnicze

Od listopada 2013 roku do marca 2014 roku Związek Biur Porad Obywatelskich przeprowadził serię 10-ciu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W tym samym czasie Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała i równolegle prowadziła serię 11-tu szkoleń. Wszystkie 21 spotkań poświęconych zostało modelowi wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, podczas których zaprezentowane zostały także wyniki badań, czy danych zastanych zebranych w ramach Projektu.

Związek prowadził szkolenia przede wszystkim dla doradców i doradczyń świadczących usługi poradnicze. Szkolenia odbyły się kolejno w: Garwolinie (20-21 XI 2013), Zielonej Górze (27-28 XI 2013), Ostrowcu Świętokrzyskim (4-5 XII 2013), Rybniku (15-16 I 2014), Wrocławiu (22-23 I 2014), Rudzie Śląskiej/Wiśle (7-8 II 2014), Zabrzu (12-13 II 2014), Wałbrzychu (12-13 III 2014) i Krakowie (26-27 III 2014) i Mikołajkach (9-10 IV 2014). Dwuosobowy zespół trenerski przeszkolił 211 osób, a prezentowana podczas spotkań problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wywołała również wiele ciekawych dyskusji i doprowadziła do sformułowania ważnych uwag dotyczących funkcjonowania przyszłego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

Krótkie notatki z ogólnymi uwagami dostępne są w zakładce Produkty. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-07 10:44:56