Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Szanowni Państwo,

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej pragnie przypomnieć, że z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

W ustawie, oprócz wcześniej obowiązujących regulacji skierowanych do spółdzielni socjalnych, został wprowadzony nowy przepis (art. 94), na  mocy którego zamawiający ma możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

W załączeniu link do ustawy

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002019/O/D20192019.pdf

Data utworzenia: 2020-12-23 10:30:45 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy