Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wzór sprawozdania z realizacji zadania w ramach PO FIO 2009 - 2010


ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI Z PO FIO 2009 - 2010 
[pdf, 808 kB] >>>

                                                                                       [ppt, 980 kB] >>>

BŁĘDY W SPRAWOZDANIACH Z REALIZACJI ZADANIA DOFINANSOWANEGO Z PO FIO 2008  [pdf, 268 kB] >>>


 Informujemy, że wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie z PO FIO na projekty dwuletnie i składają sprawozdania częściowe za 2009 r., są zobowiązani do dołączenia do sprawozdania częściowego wszystkich niezbędnych załączników dokumentujących działania zrealizowane w ramach projektu w 2009 r. Sprawozdania złożone bez załączników zostaną uznane za niekompletne.


Sprawozdanie KOŃCOWE 2009 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla projektów realizowanych w 2009 roku, jednorocznych  POBIERZ >>>

Sprawozdanie CZĘŚCIOWE 2009 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla projektów realizowanych w latach 2009 - 2010, dla roku 2009, dwuletnich  POBIERZ >>>

Sprawozdanie KOŃCOWE 2010 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla projektów realizowanych w latach 2009 - 2010, dla roku 2010, dwuletnich POBIERZ>>>


Polecamy