Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyniki oceny formalnej w Komponencie Działań Systemowych FIO 2015

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w Komponencie Działań Systemowych (Priorytet 4, kierunek działania 2) w konkursie FIO 2015. Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wynik weryfikacji formalnej. Oferty uszeregowane zostały zgodnie z numerami ofert FIO.

>>> Lista formalna Komponentu Działań Systemowych - FIO 2015 - pdf <<<

W przypadku, gdy Oferentowi przysługuje odwołanie w zakresie uchybień formalnych, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Instytucji Zarządzającej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: KDS - Odwołanie od oceny formalnej FIO 2015

UWAGA:

Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 16.03.2015 r. (włącznie). W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Prosimy o niezwłoczne składanie/przesyłanie odwołań.

*   *   *   *   *  

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

 

 Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

1. Oferta wspólna złożona przez nieuprawniony podmiot

NIE

 

Brak oferty złożonej przez ePUAP

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie wydruku Urzędowego Poświadczenie Przedłożenia oferty przez ePUAP, w terminie składania ofert tj. do 21.01.2015 r.

TAK

 

Data utworzenia: 2015-03-09 11:45:34 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2016-07-18 09:20:53 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy