Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyniki oceny formalnej - FIO 2007

Szanowni Państwo!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych do konkursu w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007. Poniżej zamieszczamy wyniki oceny: listę wniosków przyjętych formalnie oraz listę wniosków odrzuconych formalnie.

W Departamencie Pożytku Publicznego zarejestrowano 2898 wniosków, z czego pozytywnie oceniono 2360, zaś negatywnie 538.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007", od wyniku oceny formalnej przysługuje odwołanie w zakresie uchybień stwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą - z wyjątkiem konieczności spełnienia warunku nadesłania kompletu dokumentów. Odwołanie wnioskodawca może przesłać do Departamentu Pożytku Publicznego w ciągu 5 dni od dnia ukazania się wyników na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ , czyli do 27 kwietnia 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto informujemy, że każdy wniosek przyjęty na etapie oceny formalnej, jest poddawany ocenie merytorycznej, dokonywanej przez dwóch niezależnych ekspertów.

Informacje na temat przebiegu oceny merytorycznej będą zamieszczane na stronie www.pozytek.gov.pl.

plik do pobrania PDF Lista wniosków PRZYJĘTYCH formalnie [672 kB]  pobierz >>>

plik do pobrania PDF Lista wniosków ODRZUCONYCH formalnie [229 kB] pobierz >>>


 

 

Polecamy