Wyniki konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021"

Wyniki otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 15 grudnia 2020 r., w dniu 31 marca 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”, wdrażany w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu i listami podmiotów dofinansowanych dla poszczególnych priorytetach:

Priorytet I. Usługi reintegracyjne. POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet II. Ścieżki reintegracji. POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet III. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.  POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. POBIERZ WYNIKI >>>

W związku z wyższą alokacją w poszczególnych priorytetach niż suma dotacji wszystkich projektów dofinansowanych, pozostały nierozdysponowane środki przeznaczone na dotacje. Środki nierozdysponowane przesunięto do Priorytetu I. Usługi reintegracyjne oraz do Priorytetu II. Ścieżki reintegracji i dofinansowano w nich dodatkowe oferty, których lista znajduję się poniżej:

Lista projektów dofinansowanych ze środków nierozdysponowanych. POBIERZ WYNIKI >>>

Podmioty, których oferty otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane drogą mailową, na adresy wskazane w ofertach, o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.

Data utworzenia: 2021-04-01 12:00:33 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2021-04-01 12:29:23 przez: Anna Moskwa