Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyniki konkursu

Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

Departament Pożytku Publicznego informuje o drugiej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

<<decyzja do pobrania>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-07-11 14:35:59 przez: Jakub Szewczyk

Korekta decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 września 2013 r.

logo FIO

 Departament Pożytku Publicznego informuje o korekcie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

<<korekta do pobrania>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-07-11 14:35:59 przez: Jakub Szewczyk

Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

Departament Pożytku Publicznego informuje o drugiej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

<<decyzja do pobrania>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-07-11 14:35:59 przez: Jakub Szewczyk


 

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu PO FIO 2013 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

<<<decyzja do pobrania>>>

 


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-07-11 14:35:59 przez: Jakub Szewczyk

logo fio

Korekta wyników konkursu w ramach PO FIO w 2013 r.

Departament Pożytku Publicznego informuje, że lista rankingowa dotycząca priorytetu II nie zawierała informacji o wszystkich ofertach złożonych w ramach tego priorytetu. Ponadto w niektórych przypadkach niewłaściwie oznaczony został wynik oceny formalnej.

Informujemy, że błędy te nie przekładają się na zmiany wśród wniosków dofinansowanych. W żadnym przypadku nie została również zmieniona punktacja ani decyzja o dofinansowaniu.

Przepraszamy za komplikacje wynikłe z błędnej informacji.

POBIERZ:

lista rankingowa PII (poprawiona)


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-07-11 14:35:59 przez: Jakub Szewczyk

Wyniki konkursu w ramach PO FIO w 2013 r.

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listy projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 r.

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna w każdym z Priorytetów.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 01.05.2012 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!

Umowa o dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie zostanie podpisana z Oferentami, którzy:

§  nie złożyli sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie;

§  są podmiotem wobec którego została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,

§  są podmiotem wobec którego zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną.

§  są podmiotem wobec którego toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie.

 

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

POBIERZ:

1. Lista ofert - Priorytet 1

2. Lista ofert - Priorytet 2

3. Lista ofert - Priorytet 3

4. Lista ofert - Priorytet 4

*   *   *   *   *

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-07-11 14:35:59 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy