Wyniki ankiety dla reprezentantów organizacji pozarządowych wskazanych przez RDPP do ciał dialogu

Wyniki ankiety dla reprezentantów organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego do ciał dialogu

>>>wyniki ankiety<<<

Data utworzenia: 2017-01-10 12:24:20 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2017-01-10 15:26:42 przez: Anna Moskwa