Wyniki ankiety dla reprezentantów organizacji pozarządowych wskazanych przez RDPP do ciał dialogu

Wyniki ankiety dla reprezentantów organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego do ciał dialogu

 

>>>wyniki ankiety<<<

Data utworzenia: 2017-01-10 12:19:58 przez: Anna Moskwa