Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wykaz OPP

Wykaz OPP za 2013 rok

2014.01.15

Zgodnie z art. 27a ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszcza poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 wraz z rachunkami bankowymi, zgłoszonymi przez organizacje pożytku publicznego w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 27a ust. 8 w przypadku, gdy na dzień 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, ww. wykaz nie zawiera numeru rachunku bankowego lub numer ten jest błędny, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, organizacja pożytku publicznego jest obowiązana w formie pisemnego oświadczenia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji o numerze rachunku bankowego właściwym do przekazania 1 % podatku.

 

Wykaz OPP za 2013 rok wraz rachunkami bankowymi (xls)

Wykaz OPP za 2013 rok wraz rachunkami bankowym (pdf)

Wykaz OPP za 2013 rok wraz rachunkami bankowym (ods)

2014.01.30

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych zgłoszonymi do naczelników urzędów skarbowych do dnia 29 lutego 2012 roku.

Wykaz za 2011 rok (excel)

Wykaz za 2011 rok (pdf)

Wykaz za 2011 rok (ods)

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odnośnie opublikowanego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok Departament Pożytku Publicznego przedstawia podstawowe informacje dotyczące ww. wykazu:  

Informacja DPP na temat aktualnego wykazu OPP (format word)

Informacja DPP na temat aktualnego wykazu OPP (format pdf)

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych.

Infolinia pod numerem telefonu: 22 661 11 47 w godzinach 10.00-14.00

Pliki do pobrania

wykaz OPP uprawnionych do 1 % podatku za rok 2011.xls

wykaz OPP uprawnionych do 1 % podatku za rok 2011.ods

wykaz OPP uprawnionych do 1 % podatku za rok 2011.pdf

KOMUNIKAT DO OPP W SPRAWIE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

30 grudnia 2009 r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego. Jest to realizacja obowiązku z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na liście znalazły się organizacje, na które podatnicy będą mogli przekazywać 1 procent podatku za 2009 r.

http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268

Polecamy