Wydłużenie naboru wniosków w ramach konkursu pt. Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie.

 

Z uwagi na zmianę lokalizacji siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co spowodowało trudności w dostępie do sieci oraz utrudnienie kontaktu potencjalnych Beneficjentów konkursu pt. "Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie", Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Organizująca Konkurs) podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków w ramach niniejszego konkursu do dnia 10.01.2019 r. do godziny 14.00.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod poniższym linkiem.

>>>SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE<<<

Data utworzenia: 2018-12-06 12:40:10 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2019-01-23 13:27:06 przez: Filip Kołodziejski