Wybór partnera do projektu w ramach PO WER

W naborze partnerów ogłoszonym 24 listopada 2017 r. wpłynęły 3 oferty. Oferenci:

1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

2. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

3. 4System Polska sp. z o.o.

Wszystkie oferty spełniły wyznaczone kryteria oceny. 

Ze względu na najwyższy stopień spełnienia wymagań wybrana została oferta Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.

Data utworzenia: 2018-01-18 09:35:36 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-02-16 12:39:30 przez: Filip Kołodziejski