Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa

Pytania i odpowiedzi dot. wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

W związku z napływającymi od Powiatowych Urzędów Pracy wnioskami Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej przygotował zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie wsparcia przyznawanego w ramach tarczy antykryzysowej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

MATERIAŁ

Data utworzenia: 2020-04-01 10:58:39 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-07-22 14:25:52 przez: Weronika Tomaszewska

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym materiałem podsumowującym nowe instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

MATERIAŁ

Data utworzenia: 2020-04-01 10:58:39 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-07-22 14:25:52 przez: Weronika Tomaszewska

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym materiałem podsumowującym nowe instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

MATERIAŁ

Data utworzenia: 2020-04-01 10:58:39 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-07-22 14:25:52 przez: Weronika Tomaszewska

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym materiałem podsumowującym nowe instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

MATERIAŁ

Data utworzenia: 2020-04-01 10:58:39 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-07-22 14:25:52 przez: Weronika Tomaszewska

Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej


Zapraszamy do zapoznania się z materiałem podsumowującym nowe instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej - na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

MATERIAŁ

Data utworzenia: 2020-04-01 10:58:39 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-07-22 14:25:52 przez: Weronika Tomaszewska

Wsparcie ekonomii społecznej w obliczu koronawirusa

Trudności w związku z epidemią koronawirusa dotykają wszystkich. Jak w tej sytuacji odnajdują się podmioty ekonomii społecznej? Jakie wsparcie zapewnia im tarcza antykryzysowa? – Ekonomia społeczna i solidarna potrzebuje dzisiaj pomocy i my tę pomoc gwarantujemy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Data utworzenia: 2020-04-01 10:58:39 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-07-22 14:25:52 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy